Nukeviet - Hướng dẫn thay đổi vị trí nhóm tin Theo Dòng Sự Kiện trong module news Nukeviet

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi vị trí của nhóm tin "Theo dòng sự kiện" của module news nukeviet. Chúng ta có thể tạo ra nhiều cách bố trí hợp lý và đẹp mắt hơn cho website của chúng ta

Bước 1: Mở file themes/default/modules/news/detail.tpl tìm coppy và xóa đoạn: 
	<!-- BEGIN: topic -->
    <div class="clearfix">
    	<p class="h3"><strong>{LANG.topic}</strong></p>
      <div class="clearfix">
      	<ul class="related">
      		<!-- BEGIN: loop -->
      		<li>
      			<em class="fa fa-angle-right">&nbsp;</em>
      			<a href="{TOPIC.link}" {TOPIC.target_blank} <!-- BEGIN: tooltip -->data-placement="{TOOLTIP_POSITION}" data-content="{TOPIC.hometext_clean}" data-img="{TOPIC.imghome}" data-rel="tooltip"<!-- END: tooltip --> title="{TOPIC.title}"><h4>{TOPIC.title}</h4></a>
      			<em>({TOPIC.time})</em>
      			<!-- BEGIN: newday -->
      			<span class="icon_new">&nbsp;</span>
      			<!-- END: newday -->
      		</li>
      		<!-- END: loop -->
      	</ul>
      </div>
    	<p class="text-right">
    		<a title="{TOPIC.topictitle}" href="{TOPIC.topiclink}">{LANG.more}</a>
    	</p>
    </div>
  	<!-- END: topic -->
Bước 2: Dán, di chuyển đoạn coppy trên đưa lên vị trí mong muốn, ví dụ sau  giới thiệu chẳng hạn
thay đổi tin liên quan module news nukeviet2

Bước 3: mở modules\news\themes.php function detail_theme tìm, coppy và xóa đoạn:
if (! empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.others.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (! empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.others.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.others.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.others.topic');
    }
Xóa hết "main.others." sửa thành "main." như sau
if (! empty($topic_array)) {
      foreach ($topic_array as $key => $topic_array_i) {
        if ($module_config[$module_name]['showtooltip']) {
          $topic_array_i['hometext_clean'] = nv_clean60(strip_tags($topic_array_i['hometext']), $module_config[$module_name]['tooltip_length'], true);
        }

        if ($topic_array_i['external_link']) {
          $topic_array_i['target_blank'] = 'target="_blank"';
        }

        $newday = $topic_array_i['time'] + (86400 * $topic_array_i['newday']);
        if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.newday');
        }
        $topic_array_i['time'] = nv_date('d/m/Y', $topic_array_i['time']);
        $xtpl->assign('TOPIC', $topic_array_i);

        if (! empty($module_config[$module_name]['showtooltip'])) {
          $xtpl->parse('main.topic.loop.tooltip');
        }

        $xtpl->parse('main.topic.loop');
      }
      $xtpl->parse('main.topic');
      }

Bước 4: và đưa xuống dòng cuối
$xtpl->parse('main.others');
}
thay đổi tin liên quan module news nukeviet3
Làm theo video sau đây:
 

Tác giả bài viết: Phan Anh TMS

Chia sẻ bài viết:

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Trao đổi thảo luận