[ Nukeviet - News ] Hướng dẫn ẩn link khi không đăng nhập thành viên

Thêm ngày, tháng,năm vào hình ảnh bài viết cho new

  •   01/07/2019 23:51
  •   373
  •   0
Hướng dẫn cho bạn nào cần đưa ngày, tháng, năm hiển thị trên hình ảnh của bài viết trong module new. Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn ở cấu hình bài...
Module liên hệ

Hướng dẫn thêm bản đồ maps cho module liên hệ hoặc module bất kỳ

  •   01/07/2019 22:02
  •   905
  •   0
Google map là một ứng dụng khá quan trọng trong việc tìm kiếm, hiển thị các địa điểm... Riêng với các website, việc tích hợp google...
Module văn bản

Hướng dẫn sử dụng Module văn bản

  •   01/07/2019 23:27
  •   479
  •   0
Module văn bản là module quản lý văn bản dùng để quản lý các công văn do cơ quan ban hành và các file văn bản đi kèm.